Gatavs pārvaldīt visas jūsu
finanses un operācijas

Sage X3 sniedz saturīgu un integrētu funkcionalitāti jūsu
uzņēmuma galveno procesu atbalstam ar minimāliem ieguldījumiem un resursiem IT jomā.

Pārvaldiet savas finanses

Kontrolējiet savus ienākumus. Sage X3 ietver finanses, personāla vadību, izmaksu un budžeta plānošanu, kā arī saistības un pamatlīdzekļus. Papildus tas ļauj ērti veikt maksājumu no vienas valsts uz otru, kā arī starp filiālēm un galveno biroju. Elastīgā grāmatvedības struktūra (vairākas virsgrāmatas un vairāki kontu plāni) veicina reālā laika vispārīgu redzējumu, vienlaikus tas ir pielāgojams vietējai likumdošanai.

Galvenās iespējas:

 • Virsgrāmata ar vairākiem kontu plāniem
 • Kreditoru, debitoru parādi
 • Naudas plūsmas pārvaldība
 • Bankas pārvaldība
 • Izmaksu un analītiskā uzskaite
 • Izdevumi
 • Budžets un saistības
 • Pamatlīdzekļu pārvaldība
 • Mobilās lietotnes

Pārvaldiet savus iepirkumus

Nodrošiniet vienmērīgu iepirkuma procesa pārvaldību no sākuma līdz beigu posmam, iekļaujot piedāvājuma pieprasījumu, atbilžu ievadīšanas un kontroles, un iestrādes pamata cenrādī pārvaldību. Sage X3 palīdz iepirkt gudrāk, izsekojot iepirkumu pieprasījumus, pasūtījumus, piegādes, apakšlīgumu pasūtījumus, pircēju darba apjomu, no apstiprināšanas procesa līdz pasūtījumam, no saņemšanas līdz rēķinu izrakstīšanai.

Galvenās iespējas:

 • Piegādātāju un produktu kategoriju pārvaldība
 • Cenas un atlaides
 • Iepirkumu plānošana, pasūtījumu veikšana un pieprasījumi
 • Iepirkumu pasūtījumi, piegāde un plānošana
 • Priekšlikumu pieprasījumi
 • Neizpildīti pasūtījumi, budžeta uzskaite
 • Daudzlīmeņu parakstu pārvaldība
 • Piegādātāja pavadzīmes ievadīšana un atgriešana

Veiciniet pārdošanu

Nodrošiniet labāko iespējamo klientu pieredzi, uzlabojot savu augstākās kvalitātes pakalpojumu. Sage X3 nodrošina ātru un ērtu piekļuvi informācijai par produktiem, cenrāžiem, atlaidēm un pārvadātājiem. Jūs varat sagatavot klientu cenu piedāvājumus, rezervēt pasūtījumus, nodot pasūtījumus apstiprināšanai, pārvaldīt līgumus, apskatīt un rezervēt preces, kuras ir krājumos, un pārvaldīt nosūtīšanu un preču aizdevumus pirms rēķinu izrakstīšanas.

Galvenās iespējas:

 • Produktu konfigurētājs, iespējas un varianti
 • Cenas un atlaides
 • Pārdošanas komisiju maksas
 • Cenas, līgumi un neizpildītie pasūtījumi
 • Daudzlīmeņu kredītu pārbaude un pasūtījumu ievade sistēmā
 • Pasūtījumu sagatavošana, piegāde, iepakošana un nosūtīšana
 • Klientu atgrieztās preces
 • Faktūrrēķinu izrakstīšana un atgādinājumi
 • Krājumu pieprasījumi un sadalījumi

Piepildiet savu klientu vēlmes

Ieprieciniet savus klientus ar izcilu apkalpošanu. Vispusīga integrācija ar pārdošanas, krājumu, iepirkumu, finanšu un ražošanas pārvaldību, nodrošina visaptverošu izpratni par klienta aktivitātēm, turklāt to piedāvā viens uzņēmējdarbības pārvaldības risinājums.

Galvenās iespējas:

 • Kontaktu pārvaldība
 • Pārdošanas automatizācija
 • Garantijas/pakalpojuma pasūtījumu pārvaldība
 • Risinājumu zināšanu bāze
 • Klientu zvanu centra atbalsts
 • Mārketinga kampaņas

Optimizējiet savus noliktavas krājumus

Izpildiet pieprasījumus un nodrošiniet optimālu efektivitāti, veicot reālā laika krājuma statusa uzraudzību. Krājumu kontrole ir konfigurējama pēc filiālēm, ar vairāku filiāļu, vairāku noliktavu un vairāku atrašanās vietu pārvaldību. Iekļauj jaudīgu kvalitātes kontroles funkciju, tostarp kopējā krājumu daudzumu izsekojamību, un partiju un sērijas numuru reāllaikā, gan iepriekšējā, gan nākamajā posmā, izmantojot materiālu plūsmas pārvaldību.

Galvenās iespējas:

 • Produktu dati un dažādas mērvienības
 • Atrašanās vietas pārvaldība
 • Krājumu atlikumi
 • Kvalitātes kontrole un paraugu ņemšana
 • Papildināšana, starptīklu pārvedumi
 • Pasūtījumu nodošana izstrādei
 • Krājumu kustības
 • Importa izsekošana
 • Mobilās lietotnes

Uzlabojiet ražošanas plānošanu

Iekļūstiet ātri tirgū, pārvaldot visus jūsu ražošanas procesus, ar vienu pilnīgu sistēmu. Sage X3 atbalsta plānošanu, grafikus un ražošanas kontroles pasākumus. Tas ir arī pietiekami elastīgs, lai pielāgotos unikāliem vai jauktiem ražošanas režīmiem.

Galvenās iespējas:

 • Vairāki ražošanas režīmi
 • Produktu konfigurators, iespējas un varianti
 • BOMi, formulas un receptes
 • Darbu un izmaksu centru vadība
 • Uz priekšu / atpakaļ plānošana
 • Papildināšanas un starptīklu pārskaitījumi
 • Ražošanas izmaksu uzskaite
 • Kvalitātes kontrole & analīze

Iegūstiet svarīgus ieskatus

Nodrošiniet visu jūsu komandu ar informāciju, kas ļauj ātrāk pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus. Analīzes dati, brīdinājumi un paziņojumi reālajā laikā paaugstina katra darbinieka nozīmi uzņēmumā, lai, ātri reaģējot, varētu manīt uzņēmējdarbības nosacījumus.

Galvenās iespējas:

 • Lietotāju izveidoti informācijas paneļi, ņemot vērā interesējošos notikumus
 • Konfigurējami pieprasījumi par jebkuru datu tabulu ar automātisku vai manuālu saistīšanu, grupēšanu un atlasi
 • Audita izsejojamība no kopsummas līdz detaļām
 • Vairāk nekā 400 pārskatu bibliotēka, kas ietver standarta, tostarp, juridiskus pārskatus
 • Automātiska izdruka izsaucot un veidojot Word, Excel, teksta, HTML vai PDF failus

Uzlabojiet sadarbību

Sage X3 ļauj uzlabot jūsu darbinieku sadarbības efektivitāti, integrējot iekšējās dokumentācijas plūsmas vienā, visaptverošā un meklēšanai pieejamā bibliotēkā.

Galvenās iespējas:

 • Dokumentu un to pārskatīšanas pārvaldība kā uzņēmējdarbības procesu daļa
 • Lietotājam, lomai un projektu grupas dalībniekiem pieejama koplietošana ar nosaukumu pārvaldību
 • Dokumentu saglabāšana ar vilkšanas un nomešanas funkcionalitāti Sage X3 risinājumā un tiešsaistes krātuvē
 • Grafiku un datu tieša ievietošana programmā PowerPoint vai Word un datu sinhronizēšana
 • Datu eksportēšana programmā Excel un sinhronizēšana
 • Integrācija ar programmu Microsoft Outlook kontaktinformācijas, kalendāra un uzdevumu izmantošanai

Iegūstiet augstāku efektivitātes līmeni

Nodrošiniet augsta līmeņa personalizētu piekļuvi attiecīgajiem visu nodaļu un darba lomu datiem, Sage X3 paaugstina pielietojamību, produktivitāti un uzņēmējdarbības pārvaldības risinājuma pielāgojamību.

Galvenās iespējas:

 • Personalizēta mājas lapa nodrošina lietotājiem svarīgu datu pārskatu un ar vizuālām procesa kartēm informāciju par to, kā veikt konkrētās lomas standarta uzdevumus
 • Personalizēšanu veic lietotājs vai administrators, ņemot vērā spēkā esošos drošības noteikumus, kas attiecas uz lomu un lietotāju
 • Piekļuves attiecīgajiem datiem, tostarp iekšējiem dinamiskiem datiem, statistikas datiem tabulu vai grafiku veidā, kalendāriem, biežāk lietotajām izvēlnēm, saīsnēm uz ārējām saitēm, piezīmēm un dokumentiem, aktivizēšana

Veikt interaktīvu produkta apskati

Ierakstiet informāciju, lai uzzinātu, kā jūs varat personalizēt Sage X3,
lai tas strādātu, ka jūs vēlaties.

vai veikt Testa izmēģinājumu vai apskatīties simulēto kontu,
lai izpētītu Sage X3 iespējas.